Lámha in Áirde
Ráth Dubh An Ghrianach
Co Chorcaí
www.lamhainairde.ie
conchurog@eircom.net

Costas: €12.00
+ Costas Poist
ón údar(€3.00)

Seasann foirne de chúigear i líne dhíreach taobh thiar dá chéile leis na cosa spréite amach chun tollán a dhéanamh. Ritheann an chéad pháiste chomh fada leis an sprioclíne. Nuair a fhilleann sé/sí téann sé/sí go dtí deireadh na línte agus cromann sé/sí chun dul faoi na cosa spréite go dtí go sroicheann sé/sí a (h)áit féin sa líne. Ansin seasann sé/sí suas agus tosaíonn an dara duine sa líne. Ós rud é go mbíonn páiste ós a c(h)omhair caithfidh an dara páiste dul faoi ar dtús. Ritheann sé/sí comh fada leis an sprioclíne. Nuair a fhilleann sé/sí téann sé/sí go dtí deireadh na línte agus cromann sé/sí chun dul faoi na cosa spréite go dtí go sroicheann sé a (h)áit féin sa líne. Ansin seasann sé suas agus tosaíonn an triú páiste sa líne. Comhairle - má bhíonn páiste romhat sa líne ní foláir dul faoi na cosa ar dtús.

Fág spás idir deireadh na línte agus an falla.

Is féidir an cluiche a imirt istigh nó amuigh. Déan rím den riail “ar aghaidh agus faoi 123”.

a) Tabhair liathróid do gach foireann agus is féidir an liathróid a chur síos tríd an tollán. Piocann an páiste ag an deireadh an liathróid agus ritheann sé/sí go dtí an sprioclíne agus ar ais.
b) Is féidir léim thar pháistí eile ar an líne má chromann siad síos in ionad seasamh le cosa spréite.

Cosa spréite, chrom síos, seas suas, tollán.

liathróidí, cóin.