Lámha in Áirde
Ráth Dubh An Ghrianach
Co Chorcaí
www.lamhainairde.ie
conchurog@eircom.net

Costas: €12.00
+ Costas Poist
ón údar (€3.00)

Is Corcaíoch mise a rugadh i Rath Dubh, An Ghrianach. D’fhreastal mé ar Choláiste an Chroí Ró-Naofa, Carraig na bhFear. Ghnóthaigh mé chéim sa Ghaeilge agus sa Chorpoideachas in Ollscoil Luimní sa bhliain 1981. Rinne mé chéim Máistreachta i mBristol, Sasana sa bhliain 1998. Tá mé faoi láthair ag obair mar mhúinteoir méanscoile i gColáiste Chríost Rí, Bothar Cheapmhaoill, Corcaigh.

Chaith mé tréimhse bliana ag obair mar léáchtóir i gColáiste Mhuire, Luimneach i 1999. Chaith mé tréimhse mar oifigeach réigiúnda ar Fhoireann Tacaíochta um Theastas Shóisearaigh Chorp-oideachais ó 2002 - 2007 ag obair ar shiollabas nua corpoideachas a chur faoi bhráid múinteoirí ar fud na tíre. Chaith mé tréimhse 5 bliana mar Uachtarán ar Chumann Chorp-oideachais na hÉireann ó 2002-2007 áit ar thug mé faoi aire a thabhairt do chúraim proifisiunta múinteoirí chorpoideachais.

Is ball mé de Choiste na Gaeilge ag Cumann Luthchleas Gael ó 2009. Tá an cúram ar an gcoiste sin an Ghaeilge a fhorbairt san eagraíocht agus i measc na gcumainn ar fud na tíre.

Thosaigh mé mar scoláire i gCampa Samhraigh, Coláiste Churaim atá lonnaithe i gCnoc an Dúin, Baile Mhic Códa, Co Chorcaí i 1976. Tá mé fós ag freastal ar an gColáiste sin, áit a fhreastalaíonn na cinnirí ar fad, trí na blianta, ar bhonn deonaigh. Is ansan a thriail mé roinnt mhaith de na gníomhaíochtaí atá sa lámhleabhar. Bhí comhluadar ceannairí fonnmhara agam ann a raibh lánpháirtíocht sna gníomhaíochtaí. Chur na himeachtaí le suíomh a chruthú a bhí feiliúnach don teanga gaeilge a fhorbairt.

Neartaithe leis an dtaithí sin ba mhian liom suíomh a chruthú ar scoil a sholatharódh deis do dhéagóirí an Ghaeilge a úsáid taobh amuigh den seomra ranga. Sa bhliain 2001 chuaigh mé i dteagmháil le na scoileanna sa cheantar agus lorg mé déagóirí a bhéadh sásta gníomhaíochtaí a rith trí ghaeilge le páistí bunscoile. Le cabhair na múinteoirí gaeilge sna scoileanna, bhailigh mé fórsa le chéile ó trí mhéanscoil - Méanscoil na Toirbhirte, Baile Feitheán, Méanscoil Chríost Rí na gCailíní agus Coláiste Chríost Rí. Chuaigh mé i mbun oibre le comhoibriú Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa, Baile Feitheán.

Bhuail na daltaí méanscoile le chéile d'fhonn na seisiúin a réamhphleanáil. Chun cabhrú leo chuir mé lámhleabhar crua le chéile mar fhoinse thagartha. Is é an lámhleabhar sin atá tagtha chun aibíochta inniú i bhfoirm an lámhleabhar ghníomhaíochta seo. Déirigh thar barr leis an dtogra sin agus ghnóthaigh sé gradam Séala na hEorpa ar bhonn nuálachta i múineadh teangacha sa bhliain 2002. Tugann an Séala Eorpach Teanga aitheantas do mhodhanna cruthaitheacha tionscantacha chun caighdeán teagaisc agus foghlama teanga a fheabhsú. Sa lá atá inniú ann tá géárgá le féith na cruthaitheachta sa mhúinteoireacht. Bíonn orainn sinn féin a athchruthú ionas gur feidir linn nasc a chothú leis an dalta agus an Ghaeilge a choimead beo do aos óg nua-aoiseach.