Lámha in Áirde
Ráth Dubh An Ghrianach
Co Chorcaí
www.lamhainairde.ie
conchurog@eircom.net

Costas: €12.00 + Costas Poist
ón údar (€3.00)

 

Cuireann an lámhleabhar ábhar oibre, modheolaíocht agus fealsúnacht ar fáil mar threoir do mhúinteoirí /cheannairí óga. Mealann an structúr agus an cur chuige an mhuinteoir/cheannaire chun dul i mbun gníomhaiochta ina scoileanna féin agus lasmuigh dóibh chun an ghaeilge a chleachtadh agus a chothú.

Tá sé go dial gur feidir teacht ar chluichí bailithe le chéile in aon áit amháin – sábhálann sé an t-uafás ama - Risteard Ó Fuaráin, Oifigeach Na Mumhan d’Ógras
Tugann sé misneach do pháistí an Ghaeilge a chloisint ó dhaoine eile taobh amuigh den mhúinteoir scoile , go háirithe más déagóirí iad. Is iontach an nasc idir an Ghaeilge, an Sport agus an Fhoghlaim” - Máirín Toibin, Príomh-oide Gaelscoil an Teaghlaigh Naofa
Gnóthaigh an togra, ar a bhfuil an lámhleabhar bunaithe, Séala Eorpach teanga. “Tugann an Séala Eorpach Teanga aitheantas do mhodhanna cruthaitheacha tionscantacha chun caighdeán teagaisc agus foghlama teanga a fheabhsú.” - Leargas